Ons bedrijf is gespecialiseerd in het terugdringen van het fysieke ziekteverzuim.

Door middel van arboadvies verschaffen wij inzicht in wet- en regelgeving.
Met ergonomie richten we ons op de werkplek en pakken we bestaande blessures aan.
Met de KIK-aanpak streven we naar maatwerk. Wij richten ons niet alleen op ergonomie VOOR de mens, maar ook op ergonomie DOOR de mens. Hierin zijn we uniek.
Een perfecte bureaustoel garandeert nog geen perfecte zithouding. Omgekeerd kan een slechte werkplek er toe leiden dat ergonomisch werken niet (lang) kan worden volgehouden. Op een zeepkist kunt u perfect zitten, maar voor hoe lang? Voor optimaal effect is kennis over beide nodig. Een goede werkplek en kennis over ergonomisch werken.