Met onze arboadviezen geven we u kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot het verzuimbeleid en helpen u bij het opzetten én uitvoeren van een efficiënt, preventie-,
verzuim- en arbobeleid. Met dit beleid zorgt KIK dat uw bedrijf voldoet aan de eisen van de wet en aan de kwaliteits-normen binnen uw vakgroep en branche. Dit doen we door middel van onderstaande diensten.

• RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)
• PLAN VAN AANPAK
• BEGLEIDING PREVENTIEMEDEWERKERS
• WERKPLEKANALYSE
• INRICHTEN (KANTOOR)WERKPLEKKEN
• TOOLBOXMEETING (VCA EN ISO)


INRICHTEN (KANTOOR)WERKPLEKKEN

Jaarlijks investeren bedrijven veel geld in de aanpassing of inrichting van werkplekken. Denk hierbij aan kantoorwerkplekken, bureaustoelen of ergonomische hulpmiddelen. Er zijn zo veel materialen en leveranciers op de markt, dat het veel tijd en inspanning kost om hier een helder overzicht van te krijgen.

KIK Arboadvies en Ergonomie helpt bedrijven bij het inrichten van kantoorwerkplekken en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM's). Zowel bij nieuw aan te schaffen materiaal als bij al aanwezig materiaal.