Met onze arboadviezen geven we u kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot het verzuimbeleid en helpen u bij het opzetten én uitvoeren van een efficiënt, preventie-,
verzuim- en arbobeleid. Met dit beleid zorgt KIK dat uw bedrijf voldoet aan de eisen van de wet en aan de kwaliteits-normen binnen uw vakgroep en branche. Dit doen we door middel van onderstaande diensten.

• RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)
• PLAN VAN AANPAK
• BEGLEIDING PREVENTIEMEDEWERKERS
• WERKPLEKANALYSE
• INRICHTEN (KANTOOR)WERKPLEKKEN
• TOOLBOXMEETING (VCA EN ISO)


PLAN VAN AANPAK
Onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft uitgewezen, dat de RI&E door veel bedrijven wordt gezien als een (eind)doel, maar nog niet als middel om te komen tot een goede zorg voor arbeidsomstandigheden. Uit de RI&E komen werkzaamheden/werksituaties naar voren met een verhoogd risico.
Signaleren is belangrijk, aanpakken van deze situaties nog veel belangrijker. Maatregelen om deze situaties te verbeteren worden omschreven in een Plan van Aanpak.