Met onze arboadviezen geven we u kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot het verzuimbeleid en helpen u bij het opzetten én uitvoeren van een efficiënt, preventie-,
verzuim- en arbobeleid. Met dit beleid zorgt KIK dat uw bedrijf voldoet aan de eisen van de wet en aan de kwaliteits-normen binnen uw vakgroep en branche. Dit doen we door middel van onderstaande diensten.

• RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)
• PLAN VAN AANPAK
• BEGLEIDING PREVENTIEMEDEWERKERS
• WERKPLEKANALYSE
• INRICHTEN (KANTOOR)WERKPLEKKEN
• TOOLBOXMEETING (VCA EN ISO)


RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)
Per 1 januari 2004 is elk bedrijf verplicht een overzicht te hebben van alle werkplekken en werkzaamheden binnen het bedrijf. In een RI&E worden de risico’s beschreven die werk-nemers lopen en maatregelen om de risico’s te beperken. Onder deze risico’s valt de kans op ongevallen, maar ook de kans op fysieke overbelasting.