Met onze arboadviezen geven we u kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot het verzuimbeleid en helpen u bij het opzetten én uitvoeren van een efficiënt, preventie-,
verzuim- en arbobeleid. Met dit beleid zorgt KIK dat uw bedrijf voldoet aan de eisen van de wet en aan de kwaliteits-normen binnen uw vakgroep en branche. Dit doen we door middel van onderstaande diensten.

• RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)
• PLAN VAN AANPAK
• BEGLEIDING PREVENTIEMEDEWERKERS
• WERKPLEKANALYSE
• INRICHTEN (KANTOOR)WERKPLEKKEN
• TOOLBOXMEETING (VCA EN ISO)


TOOLBOXMEETING (VCA EN ISO)
De huidige VCA-richtlijn (veiligheidsnorm voor bedrijven met verhoogd risico, zoals bouw-, petrochemie- of transport-bedrijven) verplicht elk bedrijf minimaal 10 keer per jaar een zogenoemde toolboxmeeting te organiseren. Tijdens deze toolboxmeeting wordt aandacht besteed aan veiligheid, gezondheid en milieu van de werkomgeving. Ook bij een ISO- regeling dient een werkgever aandacht te schenken aan deze onderwerpen.

KIK verzorgt voorlichting op maat over elk gewenst specifiek onderwerp binnen ons vakgebied, voortkomend uit uw arbobeleidsplan, Plan van Aanpak of arbowetgeving. Daarnaast kunnen wij onderwerpen voor uw toolboxmeetings in het kader van VCA aandragen. Zo vermindert de kans op fysieke klachten en voldoet het bedrijf aan de wettelijke VCA-richtlijn en ISO-regeling.