Met onze arboadviezen geven we u kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot het verzuimbeleid en helpen u bij het opzetten én uitvoeren van een efficiënt, preventie-,
verzuim- en arbobeleid. Met dit beleid zorgt KIK dat uw bedrijf voldoet aan de eisen van de wet en aan de kwaliteits-normen binnen uw vakgroep en branche. Dit doen we door middel van onderstaande diensten.

• RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)
• PLAN VAN AANPAK
• BEGLEIDING PREVENTIEMEDEWERKERS
• WERKPLEKANALYSE
• INRICHTEN (KANTOOR)WERKPLEKKEN
• TOOLBOXMEETING (VCA EN ISO)


WERKPLEKANALYSE
Voor de meeste werkplekken gelden tegenwoordig veel regels en verschillende wetten. Vooral als een werkplek tot over- of onderbelastingsklachten leidt, groeit de vraag of de werkplek voldoet aan de wettelijke normen. Bij een KIK- werkplekanalyse wordt gekeken of de bestaande werkplek optimaal is ingesteld voor de werknemer en voldoet aan de wettelijke eisen. Uitgangspunt hierbij is de bestaande werkplek te optimaliseren en aan te passen, niet om de werkplek te vernieuwen, tenzij dit de beste optie is.