Het compleet uitsluiten van fysieke klachten is helaas niet mogelijk. Daarom geeft KIK inzicht in het ontstaan van de blessure, de rol van de werknemers en het herstelproces, zowel thuis als op de werkplek. Met de volgende diensten geeft KIK begeleiding en advies in het preventie- of hersteltraject.

• WERKPLEKTRAINING
• VERZUIMBEGELEIDING
• REINTEGRATIE
• BESCHERMINGMATERIALEN


VERZUIMBEGELEIDING
Bij een goed verzuimbeleid passen niet alleen preventieve maatregelen. Ook bij optredende klachten kan snelle interventie ziekteverzuim voorkomen of de verzuimperiode verkorten. Dit kan door werknemers met klachten aan te melden voor individuele begleiding.

Binnen 24 uur na aanmelding krijgt de werknemer uitleg over de blessure en leert wat te doen om de blessure zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Deze begeleiding vindt bij voorkeur plaats in het bedrijf, maar kan ook worden uitgevoerd in de KIK-praktijk of bij de mensen thuis.