Het compleet uitsluiten van fysieke klachten is helaas niet mogelijk. Daarom geeft KIK inzicht in het ontstaan van de blessure, de rol van de werknemers en het herstelproces, zowel thuis als op de werkplek. Met de volgende diensten geeft KIK begeleiding en advies in het preventie- of hersteltraject.

• WERKPLEKTRAINING
• VERZUIMBEGELEIDING
• REINTEGRATIE
• BESCHERMINGMATERIALEN


WERKPLEKTRANING
Fysieke over- of onderbelastingsklachten ontstaan meestal uit onwetendheid. Veel mensen weten niet wanneer de belasting op het lichaam zwaar of licht is. Hierdoor worden rug, nek, schouder en armen in het dagelijks leven vaak onnodig zwaar belast. De fysieke belasting en belastbaarheid van het lichaam zijn van grote invloed op het ontstaan van klachten. Door een goede voorlichting over ergonomisch werken, het trainen én het leren toepassen, verminderen de fysieke klachten op het werk, maar ook thuis. De adviezen richten zich op beide aspecten. Dit maakt de kans op slagen van deze trainingen hoger.

Tijdens de preventieve werkplektraining leert KIK de werknemers hoe ze ontspannen en met zo min mogelijk belasting van het lichaam kunnen functioneren. Wij maken werknemers bewust, hoe ze bewegen op de werkplek én van de verbe- teringen die ze daarin kunnen aanbrengen. Het draait bij ons dus niet alleen om de juiste maten en instellingen van de werkplek, maar vooral ook om het verbeteren van werk- houdingen en -bewegingen. Juist dát is ons vak!