Met onze arboadviezen geven we u kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot het verzuimbeleid en helpen u bij het opzetten én uitvoeren van een efficiënt, preventie-,
verzuim- en arbobeleid. Met dit beleid zorgt KIK dat uw bedrijf voldoet aan de eisen van de wet en aan de kwaliteits-normen binnen uw vakgroep en branche. Dit doen we door middel van onderstaande diensten.

• RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)
• PLAN VAN AANPAK
• BEGLEIDING PREVENTIEMEDEWERKERS
• WERKPLEKANALYSE
• INRICHTEN (KANTOOR)WERKPLEKKEN
• TOOLBOXMEETING (VCA EN ISO)


BEGLEIDING PREVENTIEMEDEWERKERS
Volgens de nieuwe arbowetgeving die per 1 juli 2005 is ingegaan, dient iedere onder-neming, met personeel in dienst, een preventiemedewerker te benoemen. De preventiemedewerker heeft zowel beleidsmatige als uitvoerende taken. Naast de bijdrage aan de RI&E en het Plan van Aanpak is de preventiemedewerker ook verantwoordelijk voor het geven van voorlichting en scholing over veilig en gezond werken. Daarbij heeft hij/zij inzicht in de voorkomende risico’s binnen het bedrijf. KIK Arboadvies en Ergonomie begeleidt de preventiemedewerker binnen het bedrijf naar een goede uitvoering van deze taken en coacht op de punten die wenselijk zijn. Hiervoor wordt in overleg met de werkgever en preventiemedewerker een traject afgesproken. Naast de begeleiding van de eigen medewerkers kunnen de deskundigen van KIK worden ingehuurd als preventiemedewerker.